• Управління проектами
  Освіта для всіх
 • ГОТУЄМО МАГІСТРІВ
  Перспектива керівника: аналітика та менеджмент
  Ми постійно надаємо нашим студентам можливість проявити себе на практиці.
  Бо теорія без практики - ніщо!
 • Краща освіта
  Для вашого кращого майбутнього
  Можливість отримати грант європейскього банку!

Ласкаво просимо до нашого університету

ЖИТТЯ - ЦЕ ПРОЕКТ! ЗРОБИ ЙОГО УСПІШНИМ!

Магістерська програма: Cпеціальність 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», спеціалізація «Управління проектами з економіки та безпеки підприємства»

Кваліфікація: магістр з управління проектами.

Пошук шляхів виходу підприємства з кризи, ефективне використання коштів для розвитку підприємства, підбір та навчання персоналу, проведення реструктуризації, реорганізація та бізнес-реінжиніринг, купівля та продаж бізнесів, створення культурно-розважальних та торгових центрів, теле- або медіапрограм, будівництво споруд, девелопмент житла та забудова масивів, впровадження нових телекомунікаційних послуг, створення сайтів та web-порталів, землевпорядкування, навіть створення та запуск нових супутників зв'язку - все це приклади заходів, які називаються проектами. Проектів існує безліч, вони щоденно і скрізь нас оточують, і ми користуємося результатами проектів.

Управління проектами має на меті ефективне використання сучасних засобів та інформаційних технологій управління через виконання процесів планування проекту, координації дій учасників при його виконанні, контролю з метою його вчасного завершення для отримання більш ефективних і кращих результатів.

Магістр з управління проектами - одна з перших осіб на підприємстві, яка здійснює керівництво роботою проектних команд щодо впровадження проектів та програм. Він організовує та планує роботу підлеглих йому працівників, контролює своєчасне та якісне її виконання; визначає тип, склад і структуру проектів із залученням системних досліджень; проводить роботу щодо підготовки узгодженого плану виконання розробленого проекту; аналізує загальні ресурси, терміни виконання етапів проекту та координує роботу стосовно змін у проектах.

Магістр з управління проектами може займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту - посади, які затверджені Мінпраці України.

До компетенцій магістра відносяться: вміння управляти проектами обмеженої складності або управляти частинами проекту в одному складному проекті в сфері всіх елементів знань, відповідальність за всі аспекти управління проектом або його частину, використання процесів, методів, техніки, інструментів управління проектами.

Перелік дисциплін:

  Обов'язкові компоненти

 • Глобальна економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ
 • Фінансовий менеджмент
 • Бюджетний менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Фінансовий менеджмент у банках
 • Асистентська практика
 • Випускова кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти:

 • Управління ризиками в проектах / Фінансовий моніторинг
 • Управління проектами Start-Up в розвитку бізнесу / Управління фінансовою санацією підприємства
 • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / Управлінський облік
 • Оцінка бізнесу та управління проектами розвитку виробництва / Фінансовий контроліг
 • Закупівлі та контрактах в проектах / Фінанси домогосподарств
 • Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту / Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Управління портфелями проектів / Управління державним боргом
 • Управління девелоперськими проектами / Менеджмент у сфері державних фінансів
Після захисту магістерської роботи та отримання диплома встановленого зразка магістра за спеціальністю "Управління проектами з економіки та безпеки підприємства" Українська асоціація управління проектами, яка входить до складу Міжнародної асоціації проектного менеджменту, пропонує магістрам чотирирівневу систему сертифікації їх професійних знань, умінь і навичок у сфері проектного менеджменту з видачею визнаного сертифікату Української асоціації управління проектами.

Наші Особливості

30+ програм і семінарів

Можливість обрати зручний графік навчання

Навчання у викладачів-практиків

Прийнятні ціни та гнучка система оплати

Отримання диплома державного зразка про професійну підготовку

Отримання сертифікату Міжнародної асоціації проектного менеджменту

Контакти

ЗАПИТ НА ВСТУП